Kompanija » Novosti

Poštovani poslovni partneri!

Od 01.08.2012. godine firma  SMGS iz Novog Sada postaje distributer kompletnog proizvodnog programa firme ROBUR SPA na srpskom tržištu. To znači da će SMGS distribuirati naš program Gasnih Apsorpcijskih Čilera, Gasnih Apsorpcijskih Toplotnih Pumpi i Gasnih Vazdušnih Kalorifera.

U Republici Srbiji je instalirano preko 500 gasnih kalorifera marke ROBUR čija je kvalitet i pouzdanost u radu davno prepoznat kao ključni faktor odabira od strane korisnika, instalatera i projektanata. Instalirano je i preko 60 gasnih apsorpcijskih čilera i toplotih pumpi.

SMGS ima veliko iskustvo sa gasnim grejanjem i hlađenjem, tako da Vam osiguravamo punu profesionalnu podršku ne samo pri odabiru naših gasnih vazdušnih kalorifera nego i pri projektovanju i montaži istih.
Na njihovom skladištu u Novom Sadu se već nalaze naši gasni kaloriferi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 1998-2012 © ROBUR | P.I. 00373210160 | All right reserved