Kompanija » Naši proizvodi » Linija evaporativnih hladnjaka  Serija АD 14

Linija evaporativnih hladnjaka  Serija АD 14Серия АD 14

Prednosti
• Veoma niska potrošnja energije. Jedini potrošači elektro energije su – ventilator (petobrzinski) i mala cirkulaciona pumpa za vodu. Eksploatacioni troškovi ne prelaze 1 Evro na dan.
• Ne treba poseban servis. Servis se izvodi tako što se čiste filteri evaporacionog izmenjivača.
• Fleksibilan i modularni sistem. Svaki aparat radi nezavisno i zajedno sa drugim aparatima što uprošćava ceo sistem i čini ga veoma efektivnim.
• Elektronsko upravljanje sistemom radi efektivnosti rada i obezveđivanje higijene. Pored funkcionalne jednostavnosti sistem obezbeđuje efektivnost i higijenu zahvaljujući kompleksnoj automatici.
• Osim standardne izvedbe koja usmerava vazduh naniže, može se montirati i verzija koja usmerava vazduh bočno ili u vis.

Primena
• Magacini, industrijske hale, radionice
• Supermarketi, trgovine, izložbeni prostori
• Sportske sale, hale i fitnes centri

 
Copyright 1998-2012 © ROBUR | P.I. 00373210160 | All right reserved