Kompanija » Naši proizvodi » Linija AY Condensing
Linija AY - RTY Condensing
Prednosti
Robur AY• Spoljna instalacija bez ikakve zaštite protiv atmosferskih padavina. Nema potrebe za kotlarnicom
• Odlične za zamenu starih sistema grejanja pogotovu ako tehnički uslovi ne dozvoljavaju ugradnju gasnog kotla unutar postojeće stare kotlarnice
• Kompaktne za transport, jednostavnost, brzina i ekonomija pri montaži ili kasnijem premeštanju agregata
• Moduli mogu da se povežu u jedinstveni toplotni blok: kako hidraulički tako i električno, te tako mogu da rade u kaskadnom režimu

Karakteristike
• Grejanje i proizvodnja tople potrošne vode do 80°C.
• Idealno se dopunjuju sa gasnim aprorpcionim čilerima i toplotinim pumpama Robur u ulozi:
• dodatnog zagrevanja tople potrošne vode u akumulacionim bojlerima;
• obezbeđivanja vršne snage kada i gde je to potrebno zbog klimatskih uslova ili bolje ekonomije postrojenja.
• obezbeđivanja toplom vodom vazdušnih sistema za grejanje.

Varijante
• Uređaji AY se mogu isporučiti montirani kao modulni blok agregati (serija RTY) ili u kombinaciji sa drugim uređajima Robur a po želji i potrebi krajnjeg korisnika.Copyright 1998-2012 © ROBUR | P.I. 00373210160 | All right reserved